consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N2/2010 Servei d'assessorament d'enginyer

Servei d'assessorament tècnic per part d'un enginyer en el desenvolupament i execució de les àrees residencials estratègiques previstes en el Prat de Llobregat

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 22/03/2010
Data límit presentació ofertes: 07/04/2010
Import licitació: 50.000 EUR
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Lluís Pauné i Fabré
Data adjudicació definitiva: 29/04/2010
Organ adjudicacio definitiva: Gerent
Import adjudicació definitiva: 50.000 EUR

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06