consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

ARE Ronda Sud - Aeroport

L’ARE Ronda Sud-Aeroport, delimitada pel Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, té una superfície aproximada de 8,5 hectàrees, i se situa a la franja sud dels barris de Sant Cosme i La Granja. Per aquesta ARE es preveu implantació de 776 habitatges (dels quals el 67% se subjectarà a un règim de protecció) i de 10.000 m2 de sostre destinats a altres activitats, que generaran 250 llocs de treball.

 

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06