consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N1/2011 - Assessorament enginyer

Servei d'assessorament tècnic d'un enginyer en la redacció de la modificació puntual del PGM per a l'ordenació de les carreteres C31 i C31c al Sector Prat Nord i en la gestió i adequació del projectes d'urbanització de l'ARE Ronda del Sud-Aeroport, al Prat de Llobregat

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 29/03/2011
Data límit presentació ofertes: 28/04/2011
Import licitació: 40.000 EUR
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Lluís Pauné i Fabré
Data adjudicació definitiva: 27/04/2011
Organ adjudicacio definitiva: Gerent
Import adjudicació definitiva: 40.000 EUR

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06