consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N1/2009 Servei d'assessorament d'enginyer

Servei d'assessorament d'enginyer al Consorci Prat Nord en la fase de redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre direccional i entorn del Prat de Llobregat

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 23/03/2009
Data límit presentació ofertes: 29/04/2009
Import licitació: 50.000 euros
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Lluís Pauné i Fabré
Data adjudicació definitiva: 01/06/2009
Organ adjudicacio definitiva: Gerent
Import adjudicació definitiva: 50.000 euros

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06