consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N2/2009 Redacció del document de directius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del centre direccional del Prat de Llobregat

L'objecte d'aquest contracte és la redacció del document de directrius i estratègies d'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat una vegada resolt el Concurs didees amb intervenció de Jurat per procediment restringit convocat per a l'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional al Prat de LLobregat.

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 11/06/2009
Data límit presentació ofertes: 03/07/2009
Import licitació: 160.000 euros
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Claus en Kaan Arquitectos Rotterdam Madrid-SL i Jaume Carné Arquitectura, SL
Data adjudicació definitiva: 04/09/2009
Organ adjudicacio definitiva: President del Consorci
Import adjudicació definitiva: 156.000 euros

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06