consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

N3/2009 Redacció d'un estudi previ de traçat del semisoterrament de les carreteres C-31 i C-31c al sector Prat Nord, al Prat de Llobregat

La proposta de tractament de les infrastructures objecte de l'estudi requereix una definició més detallada que permeti assegurar la seva constructibilitat i avaluar el cost econòmic de les obres per tal que es pugui sotmetre a examen de l'autoritat competent en matèria de carreteres

Tipus licitació: Serveis
Estat: Adjudicat
Publicació d'ofertes
Tipus procediment: Negociat sense publicitat
Data de publicació: 30/10/2009
Data límit presentació ofertes: 23/11/2009
Import licitació: 50.000
Adjudicat
Adjudicat definitivament a: Mediterránea de Ingeniería Civil, SL
Data adjudicació definitiva: 18/12/2009
Import adjudicació definitiva: 44.800

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06