consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

El projecte

 Davant la magnitud de l’àmbit de l’Eixample Nord del Prat de Llobregat i la necessitat de definir la seva transformació, ordenació urbana i incorporació al sistema de ciutat, al gener de 2008 el Consorci Prat Nord va convocar un concurs d’idees per a la selecció d’una proposta que hauria de servir de base per redactar un document que recolliria les directrius i estratègies per ordenar l’àmbit del Centre Direccional i el seu entorn.

Finalment, el 16 de gener de 2009 es va declarar guanyadora del concurs la proposta presentada per l’equip format per l’estudi holandès Claus en Kaan Architecten i l’arquitecte Jaume Carné sota el lema “Central Prat”.

A partir del projecte guanyador, s'ha redactat el document de directrius i estratègies de l’ordenació, que serà la base per desenvolupar les figures de planejament necessàries per a definir l’ordenació urbana dels terrenys de constant menció. El referit document, amb les consideracions efectuades en els Comitès Executius en els quals el mateix ha estat analitzat, ha estat aprovat pel Consell General del Consorci celebrat en data 10 de novembre de 2010.

La proposta es fonamenta, d’una banda, en la ubicació del lloc i la seva connexió infraestructural i, de l’altra, en la fertilitat dels terrenys que integren l’àmbit. Aquests dos elements porten a què es plantegi la implantació d’un gran parc central on es podrien plantar arbres importants i on s’instal·len diversos equipaments.

D’aquesta manera, només s’ocupa per a zones edificables el 25,6% de l’àmbit i es preveuen dues àrees diferenciades: un barri d’eixample, que s’emmiralla en el desenvolupament urbà del Prat existent i on s’estableix una previsió d'uns 7.000 habitatges (dels quals, la meitat serien de protecció); i un barri d'àmbit metropolità que se situa a l’oest, a la vora de l’aeroport, i que es contempla com la part de ciutat més avantguardista que ha d’acollir els centres productius, comercials i les oficines, generant més de 20.000 llocs de treball.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06