consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

El concurs

Mitjançant  anuncis publicats al DOUE (30 de gener de 2008), al DOGC (31 de gener de 2008) i al BOE (1 de febrer de 2008), el Consorci Urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord va convocar el concurs d’idees amb intervenció de Jurat i en dues fases, per a la selecció d’una proposta que hauria de servir de base per a redactar el document que recollís les directrius i estratègies que regiran l'ordenació de l’àmbit que constitueix el seu objecte.  En les bases del referit Concurs, es posava de manifest que la nova ordenació havia de preveure usos residencials (i, concretament, entre 4.500 i 6.000 habitatges) i activitat econòmica i terciària (entre 575.000 i 650.000 m2st).

Per tal de resoldre el concurs es va constituir un jurat presidit pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Sr. Joaquim Nadal, i integrat per l’alcalde del Prat de Llobregat, Sr. Lluís Tejedor; el degà del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, Sr. Jordi Ludevid; el director de l’Incasòl, Sr. Miquel Bonilla; el director general d’Actuacions Estratègiques i Política de Sòl, Sr. Joan Llort; els regidors municipals Sr. Sergi Alegre i Sr. José García; els arquitectes de reconegut prestigi Sr. Lluís Cantallops, Sr. Iñaki Ábalos i Sr. Manel Ribas; i el gerent del Consorci Urbanístic del Prat Nord, Sr. Lluís Barba.

D’altra banda, d’acord amb la clàusula 7.3 del Plec de clàusules administratives del concurs, que preveia que el Jurat podia ser assistit per una Comissió Tècnica constituïda per quatre representants del Consorci Prat Nord i dos arquitectes en representació del COAC, es va constituir una Comissió Tècnica que va emetre els corresponents informes en les dues fases del Concurs. La Comissió Tècnica es va integrar pel Sr. Santiago Juan (Subdirector General d’Actuacions de la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya), pel Sr. Ramon Forcada (Director Tècnic d’Actuacions Urbanístiques Concertades de l’INCASOL), per la Sra. Teresa Mira (Coordinadora Serveis d’Urbanisme del l’Ajuntament del Prat del Llobregat) i pel Sr. Fernando Domínguez (Director de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament del Prat del Llobregat); tots ells en representació del Consorci Prat Nord. D’altra banda, en representació del COAC, van assistir el Sr. Lluís Xavier Comerón (President de la Demarcació de Barcelona del COAC) i la Sra. Montserrat Giné (Presidenta de la Demarcació de Lleida del COAC).

En una primera fase del concurs, el Jurat va seleccionar 10 equips finalistes, dels més de 30 equips multidisciplinaris que es van presentar inicialment. Els deu equips seleccionats en la primera fase van ser:

  • Jornet – Llop – Pastor, SLP.
  • Manuel de Solà  Morales .
  • Jaume Carné – Claus en Kaan Architecten.
  • E. Donato Arquitecte & Associats, SL – Nova Gestió, SL.
  • Francisco de León Arquitectura y Urbanismo, SL.
  • Carracedo – Sotoca Arquitectura, SLP.
  • MAP Arquitectos, SL – ACXT, SA – IDOM, Ingeniería y sistemas, SA.
  • Josep Parcerisa Bundó – Bayona Valero Arquitectes Associats, SL – DKV Architecten, BV.
  • h+n+s Landschapsarchitectes – AAUP, Jordi Romero i Associats, SLP – Jansana, de la Villa, de Paaw, arquitectes, SL – Taller d’eginyeria ambiental, SL Jaume Artigues Vidal – Jordi Henrich Monrás.
  • Rafael de Cáceres Zurita – Olga Tarrassó Climent – Miquel Martí Casanovas – Ayesa.

Finalment, el 16 de gener de 2009 es va declarar guanyadora del concurs la proposta de l’equip format per Jaume Carné i l’estudi holandès Claus en Kaan Architecten, presentada sota el lema Central Prat.

Del 10 de febrer al 10 de març de 2008, les deu propostes seleccionades a la primera fase es van exposar al Centre d’Informació Prat 21, al Prat de Llobregat, sota el títol “10 idees per al Prat Nord”.

El 4 de maig de 2008, a la seu central del COAC (plaça Nova, 5 de Barcelona), es va iniciar l’exposició “10 idees per al Prat Nord”, on es van mostrar les diferents propostes que varen participar en la segona fase del Concurs d’Idees. La mostra es va poder visitar fins el 23 de maig i el dia 14, l’equip guanyador del Concurs va presentar el seu projecte d’ordenació en una conferència que es va dur a terme a la mateixa seu del COAC.
© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06