consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Document de directrius i estratègies

En data 16 de gener de 2009 es va resoldre el concurs d'idees per procediment restringit convocat per a l'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional, i es va declarar guanyadora la proposta presentada sota el lema "Central Prat", obra de Jaume Carné i Claus en Kaan Architecten.

En data 6 d'octubre de 2009 es va subscriure el contracte entre el Consorci Prat Nord i la UTE constituïda per Jaume Carné i Claus en Kaan Architecten amb l'objecte de redactar el document de directrius i estratègies per a l'ordenació de l'àmbit del Centre Direccional del Prat de Llobregat.

En data 11 de febrer de 2010, l'equip guanyador del Concurs d'idees convocat en el seu dia va  presentar el document de directrius i estratègies d'ordenació de l'Eixample Prat Nord, que ha estat analitzat pel Comitè Executiu del Consorci.

El document de directrius i estratègies es refereix als següents aspectes:

  1. L'estratègia de les infraestructures: Pla bàsic d'infraestructures viàries i de sanejament.
  2. L'estratègia del parc. Directrius d'ordenació.
  3. L'estratègia de les magnituds de la transformació. Directrius d'ordenació.
  4. Estratègies i directrius ambientals.
  5. L'estratègia de la viabilitat econòmica.

Aquest document serà la base per a l'elaboració dels futurs instruments de planejament, amb les consideracions efectuades en el marc dels Comitès Executius del Consorci en els que s'ha examinat, tal i com recull l'acord del Consell General del 10 de novembre de 2010.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06