consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

Localització

Sens perjudici dels ajustos necessaris per a la seva definició urbanística, el sector conegut com a "Eixample Nord" del Prat de Lobregat té una superfície aproximada de 150 Ha. i limita al Nord, amb la C-32; al Sud, amb la C-31, a l’Est, amb el Riu Llobregat i a l’Oest amb la B-22. 

Es tracta d'un àmbit qualificat pel Pla General Metropolità vigent com a Centre Direccional, i està ubicat en una zona de gran potencialitat, on convergeixen importants infraestructures com la carretera C-31 (autovia de Castelldefels), la línia del ferrocarril, la nova estació intermodal, la Pota Sud de la Ronda de Dalt, que connecta amb l'aeroport de Barcelona, així com la futura línia 9 del metro i la prolongació de la línia 1.


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06