consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Sèquia

Menció especial


Jansana, de la Villa, de Paaw, arquitectes, SL
h+n+s Landschapsarchitectes
AAUP, Jordi Romero i Associats, SLP
Taller d'enginyeria ambiental, SL
Jaume Artigues Vidal
Jordi Henrich Monrás


 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria descriptiva dels documents d'informació

Memòria justificativa
1. Criteris objectius i solucions adoptades
2. Traçat i jerarquia viària
3. La distribució d'usos, compacitat i diversitat funcional
4. Sostenibilitat i eficiència de les formes i sistemes proposats
5. Estudi de viabilitat econòmica

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06