consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

...+ Prat

Menció especial

Carracedo-Sotoca Arquitectura, SLP

Índex de la Memòria

Identitat (doc. 1)
1. Contextualització territorial
2. Contextualització paisatgística
3. Contextualització urbana

Diversitat
4. Diversitat en l'esfera col·lectiva
5. Diversitat en l'esfera privada
6. Alternatives i model de ciutat (doc. 2)

Sostenibilitat
7. Contribució ambiental

Annexos
Panells i làmines de detall (docs. 2 a 5)
Avaluació econòmica (doc. 6)
Hidrogeologia

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06