consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
Plànol Proposta Centrla Parc
1

Central Prat

Proposta guanyadora

Claus en Kaan Architecten
Jaume Carné i Cabré

 

 

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria descriptiva. El lloc
1. Context metropolità (doc1)
2. El lloc del projecte

Memòria justificativa.
Què és? (doc 2)
1. La ciutat del segle XXI
2. Estructura urbana
3. Verd
4. Prat Nord
5. Reserva Estratègica Metropolitana

Cóm es fa? (doc 3)
6. Accessibilitat i vialitat
7. Fent-ho possible
8. Qualitat i urbanitat
9. Innovador i ecol·lògic
10. Viabilitat econòmica

Quina forma té? (doc 4)
11. Panells
12. Maqueta

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06