consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

6 + 6

Menció especial

Manuel de Solà-Morales

 

 

 

 

 

 

 

 Índex de la Memòria


Memòria descriptiva i justificativa
1. Introducció
2. 6 "dits" + 6 "peces" + grans intersticis
3. Els 6 "dits"
4. Avingudes metropolitanes
5. Eixample o forquilla
6. Els espais intersticials
7. La C-31
8. Les 6 "peces" urbanes
9. La vialitat
10. La primera fase
11. Ajustos de planejament

Annexes
1. Estudi de mobilitat
2. Sostenibilitat i eficiència de les formes i sistemes proposats
3. Estudi comparatiu de la valoració econòmica de la solució viaducte respecte a la solució semisoterrada
4. Gestió urbanística de la proposta pel desenvolupament de El Prat Nord
5. Estudi de viabilitat econòmica segons el programa del concurs
6. Estudi de viabilitat econòmica segons el programa del projecte

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06