consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Scar

Resta de propostes

Rafael de Cáceres Zurita
Olga Tarrassó Climent
Miquel Martí Casanovas
Ayesa

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria justificativa (doc. 1)
1. El centre direccional del Prat de Llobregat i l'entorn metropolità
2. El model de ciutat. Objectius generals
3. El model de ciutat. Objectius específics
4. El model edificatori. Les illes mixtes o macro illes
5. Sostenibilitat i estalvi energètic. General
6. Les macro ills. Conceptes de sostenibilitat i estalvi energètic. El paper dels edificis tècnics i d'aparcament
7. Criteris urbanístics per a la redacció dels plans sectorials. Macro illes
8. L'entorn de l'estació intermodal. Anàlisi de la modificació del PGM-Sector de la Seda i justificació de la nova proposta
9. Gestió urbanística del Centre Direccional del Prat
10. Quadre general

Quadres (doc. 2 i 3)


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06