consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat

El concurs d'idees

Davant la magnitud de l’àmbit de l’Eixample Nord i la necessitat de definir la seva transformació, ordenació urbana i incorporació al sistema de ciutat, al gener de 2008, el Consorci Prat Nord, en col.laboració amb el Col.legi d’Arquitectes de Catalunya, va convocar un Concurs d’idees amb intervenció de Jurat i en dues fases, per a la selecció d’una proposta que hauria de servir de base per a redactar un document que recolliria les directrius i estratègies que ordenaran l’àmbit del centre direccional i entorn.

En la primera fase del Concurs es van presentar 30 equips multidisciplinaris. En data 7 de maig de 2008, el Jurat va seleccionar deu equips per a la segona fase i, finalment, en data 16 de gener de 2009 es va declarar guanyadora del Concurs la proposta presentada per l’equip format per Claus en Kaan Architecten i Jaumé Carné, sota el lema “Central Prat”.

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06