consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Delta

Resta de propostes

MAP Arquitectos, SL
ACXT, SA
IDOM, Ingeniería y Sistemas, SA

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria descriptiva (doc. 1)
1. Criteris generals
2. Organització general
3. Sostenibilitat i paisatge
4. Infraestructura i Edificació

Memòria justificativa
1. Criteris objectius i solucions adoptades
2. Traçat i jerarquia viària
3. La distribució d'usos, compacitat i diversitat funcional (doc. 2)
4. Sostenibilitat i eficiència de les formes i sistemes proposats (doc. 3)
5. Estudi de viabilitat econòmica

Panells proposta

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06