consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Prat N/W

Resta de propostes

Josep Parcerisa Bundó
Bayona-Valero Arquitectes Associats, SL
DKV Architecte, BV

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria descriptiva d'informació i situació (doc. 1)

Memòria justificativa
1. Criteris objectius i solucions adoptades
2. Traçat i jerarquia viària
3. Usos, compacitat i diversitat funcional
4. Sostenibilitat (doc. 2)
5. Comparació d'alternatives per a la C-31
6. Estudi de viabilitat econòmica (doc. 3)

Panells gràfics (doc. 3 i doc. 4)

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06