consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
verd i blau
1

Verd i Blau

Resta de propostes

E.Donato Arquitecte & Associats, SL
Nova Gestió, SL

 

 

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Memòria descriptiva

Memòria justificativa
1. Criteris objectius i solucions adoptades
2. Traçat i jerarquia viària
3. La distribució d'usos, compacitat i diversitat funcional
4. Sostenibilitat i eficiència de les formes i sistemes proposats
5. Encaix econòmic

Annexos. Estudis monogràfics
a. L'enquadrament metropolità en l'anàlisi d'activitats del sector de desenvolupament terciari del nord del municipi del Prat
b. Model de mobilitat al Prat Nord
c. Lectura crítica de la documentació lliurada a l'equip
d. Sistema energètic per al projecte Prat Nord
e. Viabilitat econòmica i financera


© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06