consorci Prat Nord

Incasòl
Ajuntament del Prat de Llobregat
1

Ecodistricte

Menció especial

Jornet - Llop - Pastor, SLP

 

 

 

 

 

 

 

Índex de la Memòria

Context
1. El Prat Nord i el territori del Delta del Llobregat (doc 1)
2. El Prat Nord i les infrastructures territorials
3. El Prat Nord i el Llobregat (doc 2)
4. El Prat Nord en relació al procés de transformació urbana i territorial
5. El Prat Nord i el planejament urbanístic i territorial
6. El Prat Nord en relació als projectes estratègics i territorials en curs
7. El Prat Nord i la ciutat (doc 3)
8. Referents Projectuals
9. El lloc del Projecte

La Proposta
1. Bases i 'escales' del projecte urbà territorial (doc 4)
2. Principis de l'ordenació urbanística
3. Estratègies projectuals
4. L'ordenació del teixit residencial i productiu
5. L'ordenació de l'espai lliure
6. L'ordenació de la mobilitat (doc 5)
7. L'ordenació dels equipaments
8. Directius per al desenvolupament sostenible de l'Ecodistricte Prat Nord
9. Directius per a la factibilitat de l'operació
10 Dades generals de la proposta

© Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector Eixample Nord i les àrees residencials estratègiques Eixample Sud i Ronda del Sud-Aeroport, del Prat de Llobregat
c. Major, 2-4, planta 3a • 08820 • El Prat de Llobregat • Barcelona
T. 93 478 95 06